Ana Sayfa   Site Haritası

 
 
 
 
 


 
Kitapları
BARIŞI ARAYAN DÜNYA


Ülkemizin yetiştirdiği önemli entelektüellerden birisi olan Metin Külünk’ün yazılarının bir derlemesi olan bu kitap, halen dünyada süregiden dengenin sorgulanması ve bu dengenin oluşturulmasında Türkiye’nin oynayabileceği rolün tartışılması adına önemli bir katkıdır.
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan

AK Parti’nin önde gelen stratejist beyinlerinden Metin Külünk dünyayı kavrayışı ve Türkiye’nin bu hızla evrilen dünyadaki yerini yeniden tanımlamada etkileyici tespitleri olan bir insan. Konuşmasındaki akıcılık, edebi renkler şairliğinin yansıması olsa gerek. Karizması, başbakan Tayyip Erdoğan’ı aratmayan cinsten. Seçimler sonrasında önemli bir siyasi şahsiyet olarak yükselmesi olası, dikkatle izlenmesi gereken bir isim. Farklı düşünceleri, vizyonları beyin fırtınaları ile yoğurma, özellikle de kendi içimizde geleceğe dönük köprüler kurma konusunda başarılı girişimlere öncülük ediyor.
Mehmet Öğütçü - Dünya Gazetesi / BG Energy Group Direktörü

Sivil siyasetin alanı genişletilmelidir. Geçmiş dönemlerin yozlaşmış ve taleplere cevap üretemeyen siyaset yapısı nedeniyle 1980’lerin apolitik yetişen gençliğini ve siyasetten soğuyan bireyleri tekrar kazanmak amacıyla, demokratikleşmeyi ve yerel katılımı öncülük edecek, parti içi demokrasi anlayışını gerçek anlamıyla hayata geçirecek bir siyaset anlayışının hakim kılınması gerekmektedir. "Korku Siyaseti" üreten merkezlerin girişimlerine prim verilmemeli, "güvenliksizleştirme"/"güvensizleştirme" politikaları üzerinden mevzi kazanma arayışındaki aktörlere, daha fazla özgürlük ve daha fazla zenginlik istekleriyle cevap verilmelidir. Ünlü sosyolog Anthony Giddens’ın da ifade ettiği gibi "demokratik ülkelerde gerekli olan demokrasinin kendisinin derinleştirilmesidir." Demokratikleşme, "Küreselleşme" çağında ışığımız olmalıdır. Korkularını geride bırakmış, güçlü devlet yapısını, demokratikleşmeyle pekiştirmiş bir Türkiye, "Küreselleşme"yi refaha dönüştürecek güce sahip olabilecektir.
Metin Külünk

Bu kitapta bir siyasetçinin özlemlerini, vizyonunu; bir işadamının dünyanın penceresinden Türkiye’ye bakışını ve 'Barışı Arayan Dünya'da, mağlup bir medeniyetin galibiyet arayan dervişinin düşüncelerini bir günce şeklinde okuyabileceksiniz...

 

 

Barışı Arayan Dünya

 

Yorumlar
Harika Bir Kitap
Harika Bir Kitap Bir Kitap Sever Olduğum İçin Büyüklerimizin Dilinden Dünyayı Anlatan Kitap ...
 
Barış Baş